Trong hệ thống lọc bụi lò hơi từ ống khói, nước sẽ cuốn trôi bụi và chỉ cho khói lò bay ra ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *