– Là loại nồi hơi có kết cấu dạng chùm ống dùng để hấp thụ năng lượng nhiệt của môi chất đưa vào và hạ nhiệt độ của môi chất đến một nhiệt độ thấp hơn phù hợp với công nghệ

Tiêu biểu cho loại nồi hơi này là nồi hơi thu hồi nhiệt sử dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất, nồi hơidùng để thu hồi nhiệt độ khói lưu huỳnh từ buồng đốt khoảng 10000oC xuống còn 420oC đến 450oC để sử dụng cho công nghệ sản xuất axit, lượng hơi sinh ra được dẫn quay lại sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Mã hiệuLTH3/25LTH6/25LTH12/25LTH17/25
Năng suất sinh hơi (kg/h)300060001200017000
Áp suất thiết kế (kG/cm2)25252525
Nhiệt độ hơi bão hòa (0C)225225225225

Ghi chú: Các thông số trên là thông số tiêu chuẩn, các thông số kỹ thuật khác thiết kế theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *