Là loại nồi hơi dạng chùm ống được bố trí để tận dụng năng lượng nhiệt của khí thải hay khí nóng trong công nghệ trước khi thải ra môi trường, sản lượng hơi thu được, được dẫn quay lại công nghệ sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, giảm chi phí cho nhà máy.

Loại nồi hơi này thường sử dụng trong các nhà máy hóa chất, các nhà máy có lò nấu, sau khi lắp nồi hơi tận dụng nhiệt, giảm rất nhiều chi phí so với lúc ban đầu.

Ngoài ra nồi hơi này còn được sử dụng trên tàu biển, với 2 nguồn nhiên liệu sử dụng là khói từ máy tàu và dầu FO hoặc DO.

Mã hiệuLTD0,5/6LTD1/7LTD3/10LTD5/10
Năng suất sinh hơi (kg/h)500100030005000
Áp suất thiết kế (kG/cm2)671010
Nhiệt độ hơi bão hòa (0C)168170183183

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *