Đặc tính kỹ thuật Nồi hơi đốt than ống nước ba lông dọc:
   Kiểu tổ hợp ống nước ống lửa

    Ghi cố định

    Cấp than: thủ công 

    Hiệu suất: ³ trên 80%

    Nhiên liệu đốt: than cục, củi, 

     Phù hợp với những đơn vị sản xuất, chế biến gỗ

Mã hiệuLH1/10TLH2/10tLH3/10TLH4/10tLH5/10TLH6/10t
Năng suất sinh hơi (kg/h)100020003000400050006000
Áp suất thiết kế (kG/cm2)101010101010
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)183183183183183183

Ghi chú: Bảng trên cung cấp các thông số tiêu chuẩn, các thông số khác như áp suất thiết kế, hơi quá nhiệt.vv.. vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *