Đặc tính kỹ thuật nồi hơi đốt than

    Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên
    2 balông bố trí theo chiều dọc
    Ghi xích (kiểu vảy cá, ghi thanh)
    Cấp than, thải xỉ: hoàn toàn cơ khí
    Hiệu suất: 77 ~ 78%
    Nhiên liệu đốt: than cám

Mã hiệuLH4/10XLH5/12XLH6/10XLH8/12XLH10/10XLH15/10X
Năng suất sinh hơi (kg/h)40005000600080001000015000
Áp suất thiết kế (kG/cm2)101010101010
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)183183183183183183

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *