Đặc tính kỹ thuật Nồi hơi đốt than ống nước ba lông ngang:

Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên
2 balông bố trí theo chiều ngang
Ghi tĩnh
Cấp than, thải xỉ: thủ công
Hiệu suất:   ³   75%
Nhiên liệu đốt: than cục, củi.

Mã hiệuLH0.75/8ELH1/8ELH1/10ELH1.5/8ELH1.5/10ELH1.5/13E
Năng suất sinh hơi (kg/h)75010001000150015001500
Áp suất làm việc (kG/cm2)881081013
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)175175183175183194
Mã hiệuLH2/8ELH2/10ELH2/13ELH2/16ELH2.5/8ELH2.5/13E
Năng suất sinh hơi (kg/h)200020002000200025002500
Áp suất làm việc(kG/cm2)8101316813
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)175183194203175194
Mã hiệuLH
1/10E.250
LH 1.5/10E.250LH
2/10E.250
LH 2.5/10E.250
Năng suất sinh hơi (kg/h)1000150020002500
Áp suất làm việc(kG/cm2)10101010
Nhiệt độ hơi quá nhiệt (oC)250250250250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *