Đặc tính kỹ thuật nồi hơi đốt than kiểu đứng

    Kiểu đứng,
    Buồng đốt trong
    Ghi tĩnh
    Cấp than, thải xỉ: thủ công
    Nhiên liệu đốt: than cục, củi.

Mã hiệuLH0.5/2LH0.1/2.5LH0.15/2.5LH0.15/4LH0.2/7LH0.3/7LH0.5/7
Năng suất sinh hơi (kg/h)50100150150200300500
Áp suất thiết kế (kG/cm2)22.52.54777
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)133138138151170170170

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *