ược thiết kế với mục đích đốt than xấu, thường là than cám. là loại nồi hơi ống nước, kết cấu nồi bao gồm 02 ba lông, các ống góp, và các dàn ống bức xạ, đối lưu.

Nồi hơi được thiết kế hoàn toàn tự động, điều khiển trung tâm, dải công suất điều chỉnh rộng, hiệu suất cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *