Đặc tính kỹ thuật:

  • Kiểu trụ đứng ống nước
  • Nhiên liệu sử dụng: Dầu DO, FO, LPG
  • Lắp đặt gọn gàng, vận hành hoàn toàn tự động
  • Công suất từ 50kg/h đến 1000kg/h
Hệ thống nồi đốt dầu Diesel công suất 500kg/h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *