Đặc tính kỹ thuật
– Lo hoi kiểu trụ đứng hoặc nằm ngang
– Nhiên liệu đốt: Than, củi
– Phương pháp đốt: Ghi tĩnh thủ công hoặc ghi xích
– Công suất nhiệt: 30.000 đến 10.0000.0000 kcal/h
– Áp suất thiết kế: đến 10kG/cm2
– Nhiệt độ thiết kế dầu tải nhiệt: 300oC

Chúng tôi nhận thiết kế, chế tạo và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống lò gia nhiệt dầu bao gồm:

– Lò gia nhiệt

– Hệ thống bồn chứa dầu

– Bồn giãn nở

– Hệ thống bơm dầu tải nhiệt, bơm tuần hoàn

– Hệ thống đường ống dầu tải nhiệt cấp khép kín từ lò dầu tải nhiệt đến các máy tiêu thụ, và đường ống dầu hồi

Chi tiết cụ thể của từng hệ thống xin vui lòng liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *