Đặc tính kỹ thuật: – Kiểu ống lo hoi ống lửa, nằm ngang – 3 pass, hộp khói khô – Hiệu suất: 85 ~ 87% – Điều khiển: hoàn toàn tự động – Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas

Mã hiệuLHD0.2/8KLHD0.3/8KLHD0.5/8KLHD0.6/8KLHD0.75/8K
Năng suất
sinh hơi (kg/h)
200300500600750
Áp suất
làm việc(kG/cm2)
88888
Nhiệt độ hơi
bão hòa (oC)
175175175175175

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *