Đặc tính kỹ thuật
– L kiểu trụ đứng hoặc nằm ngang
– Nhiên liệu đốt: Dầu DO, FO, Than, củi, mùn cưa
– Công suất nhiệt: 500.000 đến 10.0000.0000 kcal/h
– Áp suất thiết kế: đến 10kG/cm2
– Nhiệt độ thiết kế dầu tải nhiệt: 300 độ C

Chúng tôi nhận thiết kế, chế tạo và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống lò gia nhiệt dầu bao gồm:

– Lò gia nhiệt dầu nóng

– Hệ thống bồn chứa dầu

– Hệ thống bồn giãn nở

– Hệ thống bơm dầu tải nhiệt, bơm tuần hoàn

– Hệ thống đường ống dầu tải nhiệt cấp khép kín từ lò dầu tải nhiệt đến các máy tiêu thụ, và đường ống dầu hồi

Chi tiết cụ thể của từng hệ thống xin vui lòng liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *