Hệ thống tủ điện điều khiển lò hơi, các thiết bị điều khiển, sensor: que điện cực, điện dung, cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, rơ le áp suất.vv

Tủ điện điều khiển lò hơi (PLC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *