Bình tích áp được sử dụng trong trường hợp công nghệ có phụ tải không ổn định, nhằm ổn định khả năng cấp hơi và áp suất hơi, thường sử dụng trong các nhà máy bia, nhà máy sản xuất xốp.vv.vv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *