Bình góp hơi, bình tích áp

Bình góp hơi

Bình góp hơi được sử dụng trong trường hợp có hơn 1 nồi hơi cùng cung cấp cho công nghệ, hoặc có 1 nồi hơi nhưng cung cấp cho nhiều nhánh công nghệ để đảm bảo phân phối hơi đều đến các hộ tiêu thụ

Tag tìm kiếm: Nồi hơi, noi hoi, lo hoi

Các tin khác

Tìm kiếm
Sản phẩm thiết kế, chế tạo
Đối tác khách hàng
Partners 1
Partners 2
Lượt truy cập
Số người truy cập: 316.789
Trực tuyến: 3