Bình góp hơi, bình tích áp

Bình góp hơi được sử dụng trong trường hợp có hơn 1 nồi hơi cùng cung cấp cho công nghệ, hoặc có 1 nồi hơi nhưng cung cấp cho nhiều nhánh công nghệ để đảm bảo phân phối hơi đều đến các hộ tiêu thụ

Bình tích áp được sử dụng trong trường hợp công nghệ có phụ tải không ổn định, nhằm ổn định khả năng cấp hơi và áp suất hơi, thường sử dụng trong các nhà máy bia, nhà máy sản xuất xốp.vv.vv

Tìm kiếm
Sản phẩm thiết kế, chế tạo
Đối tác khách hàng
Partners 1
Partners 2
Lượt truy cập
Số người truy cập: 316.733
Trực tuyến: 5