Nồi tải nhiệt dầu

Đặc tính kỹ thuật
- Lo hoi kiểu trụ đứng hoặc nằm ngang
- Nhiên liệu đốt: Than, củi
- Phương pháp đốt: Ghi tĩnh thủ công hoặc ghi xích
- Công suất nhiệt: 30.000 đến 10.0000.0000 kcal/h
- Áp suất thiết kế: đến 10kG/cm2
- Nhiệt độ thiết kế dầu tải nhiệt: 300oC

Đặc tính kỹ thuật:
- Kiểu trụ đứng hoặc nằm ngang
- Nhiên liệu đốt: Than, củi, dầu DO, FO, GAS
- Áp suất thiết kế: P =10kG/cm2
- Nhiệt độ nước nóng: Tmax = 950C
- Công suất nhiệt: Từ 100kW đến 10.000kW
- Lưu lượng nước nóng đến 50m3/h

Đặc tính kỹ thuật
- Lo hoi kiểu trụ đứng hoặc nằm ngang
- Nhiên liệu đốt: Dầu DO, FO, LPG, NG
- Công suất nhiệt: 30.000 đến 10.0000.0000 kcal/h
- Áp suất thiết kế: đến 10kG/cm2
- Nhiệt độ thiết kế dầu tải nhiệt: 300oC

Tìm kiếm
Sản phẩm thiết kế, chế tạo
Đối tác khách hàng
Partners 1
Partners 2
Lượt truy cập
Số người truy cập: 316.747
Trực tuyến: 19