Nồi hơi đốt than

Đặc tính kỹ thuật nồi hơi đốt than kiểu đứng

    Kiểu đứng,
    Buồng đốt trong
    Ghi tĩnh
    Cấp than, thải xỉ: thủ công
    Nhiên liệu đốt: than cục, củi.
 

Đặc tính kỹ thuật nồi hơi đốt than

    Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên
    2 balông bố trí theo chiều dọc
    Ghi xích (kiểu vảy cá, ghi thanh)
    Cấp than, thải xỉ: hoàn toàn cơ khí
    Hiệu suất: 77 ~ 78%
    Nhiên liệu đốt: than cám

Đặc tính kỹ thuật Nồi hơi đốt than ống nước ba lông dọc:

    Kiểu tổ hợp ống nước ống lửa

    Ghi cố định

    Cấp than: thủ công 

    Hiệu suất: ³ trên 80%

    Nhiên liệu đốt: than cục, củi, 

     Phù hợp với những đơn vị sản xuất, chế biến gỗ

 

Đặc tính kỹ thuật Nồi hơi đốt than ống nước ba lông ngang:

Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên
2 balông bố trí theo chiều ngang
Ghi tĩnh
Cấp than, thải xỉ: thủ công
Hiệu suất:   ³   75%
Nhiên liệu đốt: than cục, củi.

Tìm kiếm
Sản phẩm thiết kế, chế tạo
Đối tác khách hàng
Partners 1
Partners 2
Lượt truy cập
Số người truy cập: 316.756
Trực tuyến: 3