Lo hoi đốt dầu, đốt gas

   Đặc tính kỹ thuật :

    Kiểu ống lo hoi ống lửa, nằm ngang
    3 pass, hộp khói ướt
    Hiệu suất: 89 ~ 90%
    Điều khiển: hoàn toàn tự động
    Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.
 

Đặc tính kỹ thuật:

    Kiểu Lo hoi ống nước, đứng
    Trực lưu
    Hiệu suất: 88 ~ 89%
    Điều khiển: hoàn toàn tự động
    Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.
 

Đặc tính kỹ thuật:

- Kiểu ống lo hoi ống lửa, nằm ngang
- 3 pass, hộp khói ướt, ống lò bố trí lệch tâm
- Hiệu suất: 89 ~ 90%
- Điều khiển: hoàn toàn tự động
- Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.

Đặc tính kỹ thuật:

- Kiểu ống lo hoi ống lửa, nằm ngang
- 3 pass, hộp khói khô
- Hiệu suất: 85 ~ 87%
- Điều khiển: hoàn toàn tự động
- Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas

 

Tìm kiếm
Sản phẩm thiết kế, chế tạo
Đối tác khách hàng
Partners 1
Partners 2
Lượt truy cập
Số người truy cập: 316.734
Trực tuyến: 6