Nồi hơi | Lò hơi

 

Nồi hơi

được thiết kế với mục đích đốt than xấu, thường là than cám. là loại nồi hơi ống nước, kết cấu nồi bao gồm 02 ba lông, các ống góp, và các dàn ống bức xạ, đối lưu.

 

Là loại nồi hơi dạng chùm ống được bố trí để tận dụng năng lượng nhiệt của khí thải hay khí nóng trong công nghệ trước khi thải ra môi trường, sản lượng hơi thu được, được dẫn quay lại công nghệ sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, giảm chi phí cho nhà máy.

Nồi hơi tổ hợp là loại nồi hơi sử dụng hỗn hợp bao gồm ống nước trong buồng bức xạ và ống lửa trong phần đối lưu

   Đặc tính kỹ thuật :

    Kiểu ống lo hoi ống lửa, nằm ngang
    3 pass, hộp khói ướt
    Hiệu suất: 89 ~ 90%
    Điều khiển: hoàn toàn tự động
    Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.
 

Đặc tính kỹ thuật
- Lo hoi kiểu trụ đứng hoặc nằm ngang
- Nhiên liệu đốt: Than, củi
- Phương pháp đốt: Ghi tĩnh thủ công hoặc ghi xích
- Công suất nhiệt: 30.000 đến 10.0000.0000 kcal/h
- Áp suất thiết kế: đến 10kG/cm2
- Nhiệt độ thiết kế dầu tải nhiệt: 300oC

Đặc tính kỹ thuật:
- Kiểu trụ đứng hoặc nằm ngang
- Nhiên liệu đốt: Than, củi, dầu DO, FO, GAS
- Áp suất thiết kế: P =10kG/cm2
- Nhiệt độ nước nóng: Tmax = 950C
- Công suất nhiệt: Từ 100kW đến 10.000kW
- Lưu lượng nước nóng đến 50m3/h

Tìm kiếm
Sản phẩm thiết kế, chế tạo
Đối tác khách hàng
Partners 1
Partners 2
Lượt truy cập
Số người truy cập: 316.730
Trực tuyến: 2